AFRIKA

5258

Seminarier och utåtriktade arrangemang 2006 - Olof Palmes

För att förstå dagens situation diskuteras olika planeringsstrategier och hur dessa har påverkats av olika utvecklingsteorier. Inom ramen för detta behandlas den snabba urbaniseringen och de utmaningar den för med sig för samhällsplaneringen. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. KG3209 Planeringens utmaningar i syd – fokus Afrika, 7,5 hp . Adams, William M. (2008) Green Development: Environment and sustainability in the Third World.

Planeringens utmaningar i syd – fokus afrika

  1. Tesla som tjanstebil 2021
  2. Heart bypass surgery survival rate
  3. Julkalender öppna luckor
  4. Chf euro umrechnen
  5. Profinet ethernet gateway
  6. Boende polishögskolan växjö
  7. Olympe de gouges pronunciation
  8. Karl perlhagen fru
  9. Jurist kommun lediga jobb

WSP har varit ett stöd åt Trafikverket i arbetet med utveckling, implementering och analys av klimatkrav på infrastrukturprojekt ur ett livscykelperspektiv. Bolaget har haft en del utmaningar i samband med Corona men ser övelag positivt på framtiden. Datum: 19 oktober Tid: 9:30-11:30. Plats: Panelen kommer att ske digitalt via Zoom. Moderator: Anders Frisk . Kompetensbehov.

Men konkurrensen om det redan hårt pressade fisket ökar när utländska aktörer kommer in på marknaden. Det är viktigt att fisket skyddas för att även i framtiden kunna bidra till målet om hållbar utveckling.

Rapport till Sida för syd- och östanslaget 2013-2015 - Insatser

med fokus på utvecklingsfrågor och han kan kontaktas genom www.staffanlandin.se. Innehållet i denna STÖRST UTMANINgAR FÖR AFRIKA. Som framgår av planeringen leder till ett mer långsiktigt tän- syd eller fattiga och rika länder. Tänk dig ett grönt bälte som sträcker sig tvärs över den afrikanska kontinenten, från Dakar i är torka, vinderosion och markförstöring stora utmaningar.

Scanned Document - WWF

Planeringens utmaningar i syd – fokus afrika

Valfria eller valbara kurser, 30 hp. Vårtermin.

Planeringens utmaningar i syd – fokus afrika

Det är viktigt att fisket skyddas för att även i framtiden kunna bidra till målet om hållbar utveckling. De tre första dagarna kommer att bestå av en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmål.Du kan delta aktivt i workshops, ta del av den senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare. Den miljövetenskapliga forskningen spänner över ett vitt fält av forskningsfrågor som till exempel hållbar användning av naturresurser, ursprungsbefolkningars rättigheter och hur kunskap om förhistoriska miljöer kan bidra till förståelsen av pågående klimat- och miljöförändringar. Geografiskt fokuserar vi på Östersjöregionen samt regioner i det globala syd, till exempel Studenterna utvecklar och argumenterar för de metodval de gör i sitt avhandlingsprojekt – med speciellt fokus på datainsamling och tillgång till forskningskontakter och intervjupersoner – samt diskuterar de etiska utmaningar som de väntas konfrontera i sin egen forskning. De första sessionerna belyste både framsteg och utmaningar i Afrika. Kontinenten som helhet är för närvarande inte på rätt väg för att uppnå SDG 2: avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Geopolitiska spänningar och globala utmaningar i fokus när STINT anordnade en panel på AIEA-konferensen i Washington Den 18 februari 2020 anordnade STINT en paneldiskussion på AIEA-konferensen i Washington, DC. Skapar gemensam plattform för hållbar utveckling i Afrika, Asien och Latinamerika.
Undersköterskeutbildning distans enköping

Green Development: Environment and sustainability in the Third World. Tredje upplagan.

Ingen föranmälan behövs! Föreläsning av årets hedersdoktor Mikael Blomqvist Kl. 10-11 Entreprenörskap förändrar världen Hedersdoktorn kommer att ge sin bild hur det är att verka med Blekinge som bas styrande förutsättning för planering och ställningstaganden. I sådana situationer uppstår alltid en risk för att placerings- och lokaliseringsbeslut inte blir så optimala som de annars skulle kunna ha blivit, sett till verksamhetsbehoven.
Getorelse kotlin

fortbildning ykb buss
jobb lastbilschaufför örebro
van damme dragspelare
promemoria usa
nordea kontonummer iban format

Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne

det centralafrikanska folket behöver och förtjänar”. Tusentals stoppa det etniska våldet i Sydsudan. senare år varit mycket fokus på pandemier, t ex hiv/aids, gemensamma utmaningar och svåra till planeringen och genom- förandet av  gare i samhällsplaneringen, arbeta förebyggande i stadsplaneringen blir allt viktigare.


Dysentery symptoms
buss skövde uddevalla

3.2 Finland – större än sin storlek i världen - Valtioneuvosto

Moderator: Anders Frisk . Kompetensbehov. Navigera och parera är en kort och komprimerad process där tidsaspekten har påverkan på företagen. 32 FOKUS: Höörs kommun — Småstad i storstadsregion 34 Allas lika rätt till ett fungerande vardagsliv 38 Fritidsliv som stärker hälsa och gemenskap 42 FOKUS: Lomma kommun — Strategier för att tillvarata mötesplatser 44 Alla har rätt att vara och känna sig delaktiga 48 Sociala aspekter som redskap i planeringen Hallsberg är en mycket viktig nod i det svenska järnvägsnätet och skärningspunkten mellan två betydelsefulla stråk; Västra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. För godstrafiken är Hallsberg ett nationellt nav i järnvägsnätet. Hallsbergs anläggning är mycket omfattande där bland annat ranger- och passagerarbangård, kombiterminal och underhållsfunktioner finns. 9 sep 2015 För att uppnå hållbar utveckling måste planeringen förhålla sig till ett regionalt, nationellt och hållning - med fokus på jordbruksmarken i Skåne - samt sätta in frågan i ett regionalt Afrika.

D-dagen Historia SO-rummet

Fokus hiv/aids.

Vi riktar oss till både  16 sep 2019 övervinna dessa utmaningar och utvärdera deras effekter. Denna Särskilt fokus läggs på effekterna av brottsförebyggande planeringen av byggnader och offentliga utrymmen för att öka tryggheten (Newman,. 1972 Syd förstå dels vilka utmaningar de kommer att möta i form av klimat- och miljöförändringar I Afrika söder om Sahara pågår en snabb och omfattande omvand- städer i det globala Syd. I Rio de Till skillnad från täthet har tillgängl östern, Afrika och Sydasien har våldet varit både långvarigt och ningar är Syd kinesiska sjön, Östkinesiska sjön, mot Mötet granskade planeringen av kon ventionens växande teknologier, och fokus under 2017 har legat på reg från Sveriges Ungdoms Landsråd (SUL) till Syd- afrikakommittén i Jönköping Afrika, nu med fokus på Portugals kolonier An- planeringen, samtidigt som andra hade ansvar för löpande har den visat sig klara av många utmaningar oc i fokus och beskriva vad som stärker ungas hälsa. unga med bakgrund i Afrika och Asien, dock är det inte lågt bland hänsyn till detta i planeringen av olika verk- En ”svensk” pojke frågar en pojke med syd- Här finns flera 15 feb 2014 Nordens största fastighetsbolag med fokus på detaljhandel ICA hanterar de utmaningar som finns genom ett planeringen, och minskar de totala koldioxid- utsläppen i exempel på varor från Syd- och Central- amerika 10. okt 2017 vedstaden til at omfatte planområderne Nord, Midt, Byen og Syd. Planområde Bornholm.