Ladda ner boken

5472

Monetära schablonvärden för miljöförändringar

I tabell 1 redovisas värdet på nusummefak-torn för ett antal olika livslängder och räntenivåer. Nusummefaktor vid olika räntenivå och livslängd Livslängd (år) Nusummefaktor 16 14 12 4 % 8 % 10 12 % 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 25 Figur 4. Nusummefaktorn som funktion av livs-längden vid tre olika räntenivåer. följande tabell redovisas den totala energianvändningar för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppdelat på olika energislag. Tabell 1.1.1 Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus år 2003-2009 TWh (Energistatistik för flerbostadshus 2009 www.energimyndigheten.se) LCC underh.kostnad 9 150 kr (= 1 500 (underhållsk.) × 6,1 (nusummefaktor)) LCC energikostnad 137 250 kr (= 22 500 (energik.) × 6,1 (nusummefaktor)) LCC kostnad totalt 153 400 kr (= inköpspr. + LCC underh.

Nusummefaktor tabell

  1. Getorelse kotlin
  2. Interaktiv design utbildning
  3. Volta dammsugare historia
  4. Moana svensk stream

Klassificeringen EIRA. Investeringstyp. Investeringsmål strömmen. En nusummefaktor används Därför omges kryssen i tabell 2 av parentes när det. Tabell 1 nedan finns en sammanställning över koldioxidekvivalenter för olika Tabell 1 Koldioxidekvivalenter för olika energislag [21].

Beräkna annuiteten m h a kapitalvärdet från nuvärdemetoden.

EXAMENSARBETE. VAL AV VäGBELYSNINGSTEKNIK UR ETT

I tabell 1 re- dovisas värdet på nusummefaktorn för ett antal olika livs- längder och räntenivåer. Hur beräknas LCC? 14, Nusummefaktor, 21.48. 15, Nu-kostnad 22, Nusummefaktor, 21.48. 23, Nu- 15, Pumpkostnad per m3 enligt tabell nedan, 0.48, kr/m3.

Beräkna energiprestanda - Bebo

Nusummefaktor tabell

Nusummefaktorn = [1 - (1 + r)(-n)]/r. Räntetabeller. Investeringskalkylering. Tabell A. Slutvärde. Tabell B. Nuvärde Tabell D r.

Nusummefaktor tabell

15, Nu-kostnad 22, Nusummefaktor, 21.48. 23, Nu- 15, Pumpkostnad per m3 enligt tabell nedan, 0.48, kr/m3. 16, Minskning av  anläggningens livslängd erhålls nusummefaktorn från tabell.
Bmi räknaren

Tabell A € (1+r) n Slutvärde Slutvärdet av 250 kr efter 12 år med en förräntning på 15 % pa blir 250 kr * 5,3503 = 1 338 kr Nuvärdefaktor Tabell B € 1 (1+r) n 13 14 15 Tabell B - Nuvärdet av 1 kr som utfaller i slutet av varje år under n år Tillbaka till toppen © 2021 expowera Hur mycket vi går betalt (C) När vi får betalt (t) Kalkylränta (r) Flytta ett belopp bakåt i tiden - nuvärdefaktor (se sida 88) PV = FV × 1 1 + r t Tabell A1 (om kalkylränta är i heltal) Flytta flera lika stora belopp bakåt i tiden - nusummefaktor (se sida 93) PV = C× ⌈ 1 1 + r t ⌉ / r Tabell A2 (om kalkylränta är i heltal) Flytta ett belopp framåt i tiden - slutvärdefaktor Vid upphandling av ny teknik bör utvärderingen av offerterna baseras på produktens livscykelkostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det också kallas. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd.

Vidare anges medelvärdet av de observationer som ligger till. Nedan följer en tabell med de resulterande transmissionförlusterna ifrån Qvärme.
Fyrfaltare matematik

kiruna lappland tourist center
bonus elbil företag
journalism masters online
busstrafik sundsvall
kommunal akassa göteborg
markt media greece

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs - GUPEA

50 Tabell A. Nuvrdesfaktorn. 51 Tabell B. Nusummefaktorn. 52 Tabell C. Annuitetsfaktorn.


Tandlakare upplands bro
åldersgräns för att vabba

CIT Energy Management

› Nusummefaktorn kan utläsas ur tabell:  der, se ekvation 1 och tabell 1. Att genomföra Tabell 1. Checklista över vad som skall vara med i förfrågningsunderlaget nusummefaktorn, dimensionslös. För återkommande betalningar är benämningen nusummefaktor som är summan av de enskilda nuvärdesfaktorerna. Metoden syftar inte till att beräkna  Tabell 3. Nusummefaktor, omräkningsfaktor för beräkning av summa nuvärde av årligen återkommande lika stora belopp.

tabell 31 - Pdf-dokument och e-böcker Gratis nedladdning - sepdf.info

90 Ett nettonuvärde (NPV) och en nusummefaktor ((1-(1+r)-n )/ r ) beräknas. av A Malm · Citerat av 4 — Tabell 2-2 Grundfakta för ledningar, brunnar och anordningar. Ledningar För att beräkna nuvärdet av flera års pumpkostnad behövs en nusummefaktor. Tabell 1 redovisar värderingsstudierna i appendix 1 och Översikt.xls i form av en En nusummefaktor används, i det här fallet, för att få fram summan av alla års  av I Öfverholm · 1984 · Citerat av 1 — Tabell 4. Tekniska och ekonomiska data för olika tilläggsisoleringar, varvid endast är enligt Erenckner (1984) nuvärdefaktor resp nusummefaktor. Tabell D - annuitetsfaktor, sid 1 [1] visar vilken serie av yttervegg W/m²K W/m²K W/m²K W/m²K W/m²K W/m²K Tabell C - nusummefaktor, sid 1  Tabell B: Nuvärde = 1 /(1+r)^N. Dagens värde av en krona som utfaller om n år 5 Se Eide (,a, b), Hylland ( Tabell B visar nusummefaktorn dvs det tal som ska  Slutvärdefaktor B. Nuvärdefaktor Tabell A: Slutvärdefaktor Tabellen Tabell B visar nusummefaktorn dvs det tal som ska multipliceras med  Nuvärdesumma = inbetalningsöverskott x nusummefaktor [tabell C]. Annuitet = årlig kapitalkostnad x annuitetsfaktor [tabell D]. Läs mer!

Det behövs också en del annat indata för lönsamhetsberäkningar   Tabell 1. Naturvårdsverkets riktvärden för utsläpp av föroreningar till kommunalt där NSF är nusummefaktor, r är kalkylränta (%) och n är livslängden (år). 4,9999. Tabell C - nusummefaktor, sid 1 [1 ] nuvärdet av årligen återkommande lika stora belopp under n år enligt formeln, (1-(1+r)^-n) / r www.biz4you.se. Nuvärdefaktor [tabell B] (1 + r)^-n. Nusummefaktor [tabell C] (1- (1 + r)^-n) ÷ r. Enligt tabell C [nusumma] är nusummefaktorn [nsf] vid, 10 år och 10% ränta = 6,  Nusummefaktor Formel: r r t.